Contributie

Contributies en bijdragen LVNG 2017

Therapeutlidmaatschap  € 325,00
Student-lidmaatschap €   75,00
Sympathisant €   75,00
   
Entree/Toetsingsbijdrage € 150,= (éénmalig)
   
Hierbij komen nog de kosten die u verplicht bent te maken voor:  
Lidmaatschap van RBCZ/TCZ € 81,78 incl. BTW
Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Balens € 85,00 incl. BTW
Collectieve Geschillencommissie SCAG € 69,00 incl. BTW

Alle bedragen gelden per kalenderjaar.