Contributie

Contributies en bijdragen LVNG 2017

Therapeutlidmaatschap (inclusief praktijkvisitatie) € 325,00
Student-lidmaatschap €   75,00
Sympathisant €   75,00
   
Entree/Toetsingsbijdrage * € 150,00 
   
Hierbij komen nog de kosten die u verplicht bent te maken voor:  
Lidmaatschap van RBCZ/TCZ € 81,78 incl. BTW
Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Balens € 85,00 incl. BTW
Collectieve Geschillencommissie SCAG € 69,00 incl. BTW

* Dit bedrag kan niet gerestitueerd worden in geval je verzoek tot toetreding niet wordt gehonoreerd.

Alle bedragen gelden per kalenderjaar, bij lid worden gedurende het kalenderjaar wordt de contributie naar rato verrekend.