Contributie

Contributies en bijdragen LVNG 2017

Therapeutlidmaatschap, inclusief praktijkvisitatie, muurschildje en licentie.                            

€  325,00

Student-lidmaatschap                                     €   75,00
Sympathisant                                                 €   75,00
    
Entree/Toetsingsbijdrage  ( kosten bij overstap van een andere bij RBCZ aansloten beroespverening € 100,00) € 150,00 
   
Hierbij komen nog de kosten voor:  
Lidmaatschap van RBCZ/TCZ € 81,78
Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Balens € 85,00
Collectieve Geschillencommissie SCAG € 69,00

Alle bedragen gelden per kalenderjaar, bij lid worden gedurende het kalenderjaar wordt de contributie naar rato verrekend.

Contributie 2018:

Therapeutlidmaatschap    € 325,00 (inclusief kosten praktijkvisitatie, muurschildje, licentie)

Studentlidmaatschap        €   75,00

Entree/toetsingsbijdrage   € 150,00 (kosten bij overstap van een andere bij RBCZ aangesloten beroepsvereniging € 100,00)

SCAG Geschillencommissie + klachtenfunctionaris  €  47,80 incl. BTW

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering    (volgt zsm)

RBCZ/ TCZ    (volgt zsm)