Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de LVNG bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met bij voorkeur nog drie algemeen bestuursleden. Het AB zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering (ALV).
 

Samenstelling bestuur

Eleonorah Ong Voorzitter voorzitter [bij] lvng.nl
Vacature Secretaris info [bij] lvng.nl
Pieternel Egberts-Hermens Penningmeester penningmeester [bij] lvng.nl
Vacature Algemeen bestuurslid info [bij] lvng.nl
Vacature Algemeen bestuurslid info [bij] lvng.nl
     
Adviseur : Mariet van Buuren Adviseur onderwijskundige zaken