Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de LVNG bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met bij voorkeur nog drie algemeen bestuursleden. Het AB zet de koers en het beleid van de vereniging uit. Tweemaal per jaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan de leden in een Algemene Ledenvergadering (ALV).
 

Samenstelling bestuur

Eleonorah Ong Voorzitter voorzitter [bij] lvng.nl
Diana Zwols Secretaris secretaris [bij] lvng.nl
Pieternel Egberts-Hermens Penningmeester penningmeester [bij] lvng.nl
Katinka Heres Vakgroep Kinesiologie/ Energetisch kinesiologie [bij] lvng.nl of energetisch [bij] lvng.nl
  Vakgroep Natuurgeneeskunde natuurgeneeskunde [bij] lvng.nl
  Vakgroep Reflexologie reflexologie [bij] lvng.nl
Adviseur : Mariet van Buuren Adviseur onderwijskundige zaken